„Biada światu z powodu zgorszeń”! (Mt 18, 7)

„Ojciec Pio z Pietrelciny mówił, że na sądzie Bożym za gorszące filmy zapłacą wszyscy: od reżysera, poprzez aktorów aż po rozlepiających plakaty i roznoszących ulotki reklamujące. To samo mówił o propagatorach zgorszenia nieskromnej mody, pornografii, błędów przeciwko wierze i moralności.
Tak będzie ze wszystkimi współpracownikami wszystkich zgorszeń. Pan Jezus dał wyraźnie do zrozumienia, że Boża Sprawiedliwość rozpali przeciwko nim «żar swojego gniewu» (por. Ps 69, 25)”.

Fragment książki o. Stefano Manelli, Maj – Miesiąc Maryi.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
actualia.blog