Najważniejsze słowa na świecie!

Najważniejsze słowa, jakie możemy codziennie usłyszeć lub przeczytać to słowa Pana Jezusa, zapisane w świętej Ewangelii. Przewyższają one nieskończenie wszelkie mądrości świata, filozofii i wiedzy.
Słowa świętej Ewangelii brzmią codziennie w Kościele Katolickim podczas Mszy Świętej w odwiecznym rycie rzymskim. Jeśli nie mamy możliwości codziennego jej słuchania, bierzmy do ręki katolicki tradycyjny mszalik i z uwagą czytajmy teksty mszalne na dany dzień. Teksty ułożone są dzień po dniu według mądrości Kościoła, zgodnie z poszczególnymi okresami i obchodami Roku Kościelnego.
Dołóżmy starań, aby w domu mieć katolicki tradycyjny mszalik i z szacunkiem otwierajmy go codziennie!

Uważne codzienne odczytywanie tekstów mszalnych pomoże nam owocnie przeżyć każdy okres Roku Kościelnego.

Możemy także korzystać z internetowej strony Divínum Offícium – wejście.
Po otwarciu strony zwróćmy uwagę na dole na dwie środkowe kolumny – możemy tam wybrać wersję (według chronologii) oraz język tłumaczenia. Następnie u góry strony wybieramy Sancta Missa – otwierają się teksty mszalne na dany dzień.

Najważniejsze słowa, jakie możemy codziennie usłyszeć lub przeczytać to słowa Pana Jezusa, zapisane w świętej Ewangelii. Przewyższają one nieskończenie wszelkie mądrości świata, filozofii i wiedzy. Czytajmy je z uwagą codziennie!


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
actualia.blog