Przestroga poważna i obietnica pocieszająca

„A na ten czas przybyli niektórzy, oznajmiając Mu o Galilejczykach, których krew zmieszał Piłat z ich ofiarami. A odpowiadając, rzekł im: «Mniemacie, że ci Galilejczycy nad wszystkich innych Galilejczyków bardziej byli grzeszni, że takie rzeczy ucierpieli? Nie, powiadam wam; lecz jeśli pokutować nie będziecie, wszyscy podobnie zginiecie. Jak osiemnastu tych, na których upadła wieża w Siloe, i zabiła ich, czy mniemacie, że i oni byli więcej winni niż wszyscy ludzie mieszkający w Jeruzalem? Nie, mówię wam; ale jeśli pokutować nie będziecie, wszyscy podobnie zginiecie»” (Łk 13, 1-5).

„Ja tych karcę i karzę, których miłuję. Bądź więc gorliwy i pokutuj. Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli kto usłyszy głos Mój i otworzy Mi drzwi, wejdę do niego i będę z nim ucztował, a on ze Mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść z sobą na tronie Moim, jak i Ja też zwyciężyłem i zasiadłem z Ojcem Moim na tronie Jego. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi kościołom” (Ap 3, 19-22).


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
actualia.blog