Tag: pokuta

Piątek – dzień pokuty

Piątek przypomina i upamiętnia Mękę i Śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Piątek to dzień pokuty. Dlatego dusza katolicka w piątek obowiązkowo:

– Zachowuje post jakościowy, czyli wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych,
– Nie bierze udziału w weselach, zabawach i innych wydarzeniach, które nie licują z powagą dnia pokuty. Nie organizuje ich ani nie popiera.

Ponadto będzie bardzo stosowne w piątek:

– Wzięcie udziału w Najświętszej Ofierze Mszy Świętej w rycie rzymskim,
– Odmówienie drugiej części Różańca, czyli tajemnic bolesnych,
– Rozważanie Męki Pańskiej,
– Odprawienie Drogi Krzyżowej,
– Odmówienie jakiejś modlitwy do Pana Jezusa cierpiącego,
 – Odczytanie z czcią opisu Męki Pańskiej z jednej z czterech Ewangelii.

Miejmy na uwadze przynajmniej jedną z powyższych praktyk.
Zachowujmy wiernie wymogi dnia pokuty, by godnie uczcić Mękę i Śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa, dać przejrzyste świadectwo wiary wobec bliźnich i przysporzyć dobra własnej duszy.
Piątek jest dniem pokuty.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Przestroga poważna i obietnica pocieszająca

„A na ten czas przybyli niektórzy, oznajmiając Mu o Galilejczykach, których krew zmieszał Piłat z ich ofiarami. A odpowiadając, rzekł im: «Mniemacie, że ci Galilejczycy nad wszystkich innych Galilejczyków bardziej byli grzeszni, że takie rzeczy ucierpieli? Nie, powiadam wam; lecz jeśli pokutować nie będziecie, wszyscy podobnie zginiecie. Jak osiemnastu tych, na których upadła wieża w Siloe, i zabiła ich, czy mniemacie, że i oni byli więcej winni niż wszyscy ludzie mieszkający w Jeruzalem? Nie, mówię wam; ale jeśli pokutować nie będziecie, wszyscy podobnie zginiecie»” (Łk 13, 1-5).

„Ja tych karcę i karzę, których miłuję. Bądź więc gorliwy i pokutuj. Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli kto usłyszy głos Mój i otworzy Mi drzwi, wejdę do niego i będę z nim ucztował, a on ze Mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść z sobą na tronie Moim, jak i Ja też zwyciężyłem i zasiadłem z Ojcem Moim na tronie Jego. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi kościołom” (Ap 3, 19-22).


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
actualia.blog

Duszo, nie zwlekaj!

Obsecrámus pro Christo, reconciliámini Deo.
„W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!” (2 Kor 5, 20).

Jeśli ktoś, za łaską Bożą, z uzasadnionych racji uświadamia sobie pożytek lub konieczność odprawienia spowiedzi generalnej, niechże nie zwleka. Niech się dobrze przygotuje i spowiedź generalną solidnie odprawi!
Spowiadajmy się u kapłana nieskazitelnej katolickiej ortodoksji i spowiadajmy się regularnie przynajmniej raz w miesiącu oraz jak najszybciej, gdybyśmy mieli nieszczęście popełnić grzech ciężki. Nawet jeśli trzeba dojechać 100 kilometrów.


„Nie zwlekaj z nawróceniem do Pana
ani nie odkładaj tego z dnia na dzień” (Syr 5, 7).


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
actualia.blog

Suche Dni wrześniowe

Suche Dni

U progu każdej nowej pory roku Kościół poświęca trzy dni tygodnia – środę, piątek i sobotę – na post i modlitwę, aby uprosić błogosławieństwo Boże dla pracy ludzkiej a także dla duchownych, którzy otrzymują w sobotę święcenia.
Suche Dni (łac. Quáttuor Témpora) są kwartalnymi dniami skupienia. Każde z Suchych Dni w ciągu roku mają swoją szczególną intencję.
Suche Dni jesienne – zgodnie z dawnym zwyczajem, sięgającym Grzegorza VII – obchodzi się w środę, piątek i sobotę po święcie Podwyższenia Świętego Krzyża (14 IX). Są one dniami dziękczynienia za zbiory oraz dniami pokuty za grzechy minionego kwartału. Post jest wynagrodzeniem za nieumiarkowane używanie darów Bożych. W Ewangelii sam Chrystus Pan zapewnia o skuteczności postu i modlitwy w poskramianiu wpływów szatana.
Celem Suchych Dni jest nawrócenie się do Boga przez skruchę serca i uczynki pokutne. Szczere nawrócenie przynosi wzrost łaski Bożej i radość. Pora zbiorów przypomina, że my również mamy przynosić owoce świętości.
W Suche Dni obowiązuje post ścisły, to znaczy powstrzymujemy się od pokarmów mięsnych, spożywamy tylko jeden posiłek do syta oraz dwa bardzo skromne. Post ścisły obowiązuje katolików od 21 do 60 roku życia.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.