Cierpliwość, cierpliwość, cierpliwość

In patiéntia véstra possidébitis ánimas véstras.
„W cierpliwości waszej posiądziecie dusze wasze” (Łk 21, 19).

Cnota cierpliwości jest nam wszystkim potrzebna – wobec siebie samych i wobec bliźnich. Dzięki cnocie cierpliwości unikniemy wielu niewłaściwości, między innymi niweczenia dobra, które czynimy sami bądź tego, które czynią inni, a także podejmowania takich decyzji i działań, które niezwykle trudno będzie naprawić. Ćwiczmy się w cierpliwości!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.