Współpraca z łaską

Dwa są niebezpieczeństwa – skrajności – w życiu duchowym:

Kwietyzm – łaska Boża za mnie wszystkiego dokona.
Aktywizm – działam bez odniesienia do Pana Boga.

Współpraca z łaską.
Niektórzy święci wyrazili to tak:

Ufać Panu Bogu tak, jakby wszystko zależało od Niego.
Działać tak, jakby wszystko zależało od nas.

Ora et labora.
Maria i Marta.
Współpracujmy z łaską!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.