Czas dla Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie (1)

W ramach przygotowania do święta Bożego Ciała, podejmijmy kwestię czasu ofiarowanego Panu Jezusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie.
Czy chętnie spędzamy czas w obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie?
Miłość mierzy się czasem. Czy jesteśmy pod tym względem wielkoduszni, wspaniałomyślni, hojni?
Weźmiemy pod uwagę 3 konkretyzacje:

– czas dla Pana Jezusa po przyjęciu Komunii Świętej,
– czas dla Pana Jezusa po zakończeniu Mszy Świętej,
– czas dla Pana Jezusa przez udział we Mszy Świętej w dni powszednie.

Te trzy aspekty rozwiniemy w tych dniach na niniejszym blogu.
Wydarzenia ewangeliczne – mobilizujące. Czytajmy z uwagą:

Łk 10, 38-42
Mt 26, 36-46
Dz 1, 12-14


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.