Uroczystość Krwi Przenajdroższej Pana Naszego Jezusa Chrystusa

Unus mílitum láncea latus eius apéruit, et contínuo exívit sánguis et aqua.
„Jeden z żołnierzy włócznią otworzył bok Jego i natychmiast wypłynęła krew i woda” (J 19, 34).

1 lipca przypada Uroczystość Krwi Przenajdroższej Pana Naszego Jezusa Chrystusa.
Jeśli okoliczności nam pozwalają, z gorliwością weźmy udział we Mszy Świętej.
W lipcu, w naszych prywatnych modlitwach, codziennie odmawiajmy Litanię do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana.

Tekst litanii w języku polskim i łacińskim dostępny jest m.in. tutaj


Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie.
Krwi Chrystusowa, napój mnie.
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.
Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.
O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.
W ranach Twoich ukryj mnie.
Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie.
Od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie.
W godzinę śmierci wezwij mnie.
I każ mi przyjść do siebie,
Abym ze świętymi Twymi chwalił Cię
Na wieki wieków. Amen.


O Krwi najdroższa, o Krwi odkupienia,
napoju życia z nieba dla nas dany!
O zdroju łaski, o ceno zbawienia,
Ty grzechowe leczysz rany!

Tyś w Jezusowym kielichu zamknięta,
abyś nas wszystkich życiem napawała;
abyś dla świata, Krwi Boska, Prześwięta,
miłosierdzie wybłagała!

O Krwi najdroższa, przez Serce przeczyste,
gdzie Twoje źródło miałaś na tej ziemi,
cześć Tobie niesiem, dzięki wiekuiste,
z Aniołami, ze Świętymi.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.