Cum festinatione!

cum festinatióne – z pośpiechem, śpiesznie
hodie – dzisiaj
cras – jutro

Cras, cras, cras… (co się czyta: kras, kras, kras). Prawie jak wrona: kra, kra, kra. Co się z łaciny tłumaczy: jutro, jutro, jutro.
Diabeł tak niejednokrotnie dmucha do ucha.
Mam spełnić swój obowiązek dzisiaj. „Cras!”.
Mam pomodlić się dzisiaj. „Cras!”. Jutro, jutro…
Cras? Jutro? A właśnie, że dzisiaj! Hodie!

Exsúrgens María ábiit in montána cum festinatióne in civitátem Juda.
„Powstawszy Maryja udała się śpiesznie w okolicę górzystą do miasta Judy” (Łk 1, 39).

Naśladując Matkę Bożą, spieszącą do swojej krewnej, Św. Elżbiety, pospieszajmy i my z wypełnieniem świętych naszych obowiązków dzisiaj. Modlitwę na dzisiaj, odmówię dzisiaj. Dobre uczynki, które mam spełnić dzisiaj, spełnię dzisiaj. Hodie. Cum festinatióne!

„Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie,
nie zatwardzajcie serc waszych jak w buncie!” (Hbr 3, 15).

Czas na wypełnienie woli Bożej jest dzisiaj. Hodie.
Dołóżmy starań!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.