Wątpliwości i pewność

Wątpliwości mogą dotyczyć różnych aspektów sytuacji kościelnej w ostatnich kilkudziesięciu latach. Nie ma nic niestosownego w dociekaniu (w zakresie spraw i osób) przyczyn, przejawów i skutków odejścia od katolickiej ortodoksji.
Pewność dotyczy katolickiego depozytu wiary. Z pewności rodzi się powinność:

– dochować wierności katolickiej doktrynie (konieczność lektury tradycyjnych katolickich katechizmów),
– związać się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z katolickim kultem (nade wszystko z Mszą Świętą w rycie rzymskim),
– prowadzić święte życie (wiernie wypełniać obowiązki stanu, zachowywać stan łaski uświęcającej).

Wątpliwości są uzasadnione – trwającym od kilkudziesięciu lat – stanem rzeczy.
Pewność ma fundament w prawdomówności Boga – objawiającego katolicki depozyt wiary.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.