Nieuchronnie tak się dzieje

Jeśli ktoś nie jest utwierdzony w ortodoksji katolickiej, to choćby pięknie mówił, prędzej czy później wyprowadzi słuchaczy na bezdroża nieortodoksji.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.