Narodowe Święto Niepodległości

Czytajmy encyklikę: Pius XI, Quas primas.
Czytajmy z uwagą.
Czytajmy po wielekroć.

I przypomnijmy:


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.