Ostatnie godziny roku

Dobrze jest zakończyć rok dobrze przygotowaną i dobrze odprawioną spowiedzią. Jakże mądra decyzja!

Dobrze jest zakończyć rok, przybywając na Mszę Świętą w rycie rzymskim. Jakże mądra decyzja!

Dusza katolicka prowadzona przez łaskę Bożą odczuwa pragnienie, aby ostatnie godziny kończącego się roku spędzić na kolanach przed Panem Bogiem – na modlitwie dziękczynienia, przebłagania i prośby. Tak uczyni. Jakże mądra decyzja!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.