O. Wiktor Mróz OFM Conv. (Franciszek Błaż)

Świadectwo wierności kapłana katolickiego.
Wyklęci żołnierze Kościoła walczącego – więcej


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.