Lektura katolicka na styczeń

Na dni styczniowe podejmijmy lekturę katolicką:

Leon XIII, encyklika Satis cógnitum.
Pius XI, encyklika Mortálium ánimos.

Niespieszna i uważna lektura przyniesie wielki pożytek naszej duszy.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.