Przez rzeczy widzialne do rzeczy niewidzialnych.

Per visibília ad invisibília.

„Z wielkości bowiem piękności i stworzenia Stworzyciel tych rzeczy łatwo poznany być może” (Mdr 13, 5).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.