Wiedza i miłość

Gdybyśmy lepiej rozumieli tajemnicę Mszy Świętej, związalibyśmy się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z Mszą Świętą w rycie rzymskim.
Gdybyśmy bardziej kochali tajemnicę Mszy Świętej, związalibyśmy się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z Mszą Świętą w rycie rzymskim.

Gdybyśmy lepiej rozumieli tajemnicę Mszy Świętej, z wielką starannością modlilibyśmy się po przyjęciu Komunii Świętej.
Gdybyśmy bardziej kochali tajemnicę Mszy Świętej, z wielką starannością modlilibyśmy się po przyjęciu Komunii Świętej.

Gdybyśmy lepiej rozumieli tajemnicę Mszy Świętej, z wielką starannością modlilibyśmy się po zakończeniu Mszy Świętej.
Gdybyśmy bardziej kochali tajemnicę Mszy Świętej, z wielką starannością modlilibyśmy się po zakończeniu Mszy Świętej.

Gdybyśmy lepiej rozumieli tajemnicę Mszy Świętej, częściej przybiegalibyśmy na Mszę Świętą w rycie rzymskim w dni powszednie.
Gdybyśmy bardziej kochali tajemnicę Mszy Świętej, częściej przybiegalibyśmy na Mszę Świętą w rycie rzymskim w dni powszednie.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.