Katolickie rudimenta

Nie zmiana, lecz organiczny rozwój.
Nie rewolucja, lecz organiczny rozwój.
Nie ewolucja, lecz organiczny rozwój.
Nie zerwanie, lecz ciągłość.
Nie ciągłość tylko deklarowana, lecz de facto.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.