Przyjmujmy Komunię Świętą święcie!

Z czcią, pokorą i miłością, i czystym sercem, przyjmujmy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
Po przyjęciu Komunii Świętej, kiedy Pan Jezus jest obecny w naszej duszy vere, reáliter, substantiáliter, podejmujmy naszego Zbawiciela jak najgodniej, z wielkim skupieniem, dziękując, uwielbiając, prosząc. Niech trwa rozmowa miłości. Bez pośpiechu.
To jest najważniejsze spotkanie na świecie.
To jest najbliższe spotkanie z Panem Bogiem, jakie tylko jest możliwe na świecie.
Komunia Święta. Idzie, idzie Bóg prawdziwy.
O gdybyśmy częściej myśleli, jak niepomierny to zaszczyt przyjmować samego Boga do serca! Liche stworzenie niech się mocno przejmie tą prawdą wiary!
Dokładajmy starań, aby każde przyjęcie Komunii Świętej było z naszej strony jak najgodniejsze – pełne skupienia i święte!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.