Wdzięczność

W Wielki Czwartek z wdzięcznością wspomnijmy nielicznych Biskupów i Kapłanów, którzy po roku 1969, do końca swoich dni pozostali wierni Mszy Świętej w rycie rzymskim. Dzięki ich świadectwu katolicka Msza Święta w starożytnym czcigodnym rycie rzymskim nie została wyrugowana z powierzchni ziemi.
Kościół Katolicki pamięta trud wierności Czcigodnego Duchowieństwa, które pozostało wierne odwiecznemu katolickiemu kultowi. Requiescant in pace.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.