Lektura na Wielki Czwartek

Lektura budująca na Wielki Czwartek, dzień upamiętniający ustanowienie Sakramentu Kapłaństwa i Sakramentu Najświętszej Eucharystii – Mszy Świętej:


Św. Pius V, Bulla 
Quo primum.
Podstawa magisterialna, na poziomie papieskim, dochowania wierności katolickiemu kultowi – Mszy Świętej w rycie rzymskim.

Kard. Alfredo Ottaviani i Kard. Antonio Bacci, Krótka analiza krytyczna Novus Ordo Missae.
Rzeczowa i detaliczna krytyka kultu reformowanego, której głównym autorem był o. Guérard des Lauriers OP.

Michał Rzepka, Najsmutniejsza z rocznic albo Złote Gody Novus Ordo, czyli krótka analiza informacyjna rytu Pawła VI.
Warto skromnie zauważyć, że ta gruntowna i wieloaspektowa analiza pojawia się w środowisku polskim.

Trzy teksty. Czytajmy z uwagą – polecajmy innym. Niech rozkwita na polskiej ziemi i gdziekolwiek na świecie złoty nurt powrotu i ukochania katolickiego kultu, miłego Panu Bogu – Mszy Świętej w rycie rzymskim!


Teksty wydane jako broszury przez
Prywatne Katolickie Stowarzyszenie Wiernych Tradycji Łacińskiej
im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus z siedzibą w Warszawie.
Zamówienia można składać, pisząc na adres mailowy:

stowarzyszenie@wiernitradycjilacinskiej.pl


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.