Modlitwa przed posiłkiem i po posiłku

Tradycyjny zwyczaj święcenia pokarmów w Wielką Sobotę przypomina nam, że posiłek jest darem Bożym – należy zatem za ten dar Panu Bogu dziękować.
Budującą praktyką jest modlitwa przed posiłkiem i po posiłku. Praktykujmy ją w naszych rodzinach codziennie!
Możemy skorzystać na przykład z poniższych formuł:

MODLITWA PRZED POSIŁKIEM

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Pobłogosław, Panie Boże, nas i ten posiłek oraz tych, którzy go przygotowali, i naucz nas dzielić się chlebem i radością ze wszystkimi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Maryjo, Wspomożenie wiernych, módl się za nami.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

MODLITWA PO POSIŁKU

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Chwalimy Cię, Panie, i dziękujemy za ten posiłek, dar Twojej dobroci. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Maryjo, Wspomożenie wiernych, módl się za nami.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.