Umysł nieskorumpowany i diagnoza klarowna

Im bardziej uczciwym umysłem wnikamy w katolicką doktrynę, zawartą między innymi w tradycyjnych katolickich katechizmach, tym jaśniej odsłania się nam konkluzja obiektywna: religia, którą ponad pięćdziesiąt lat temu wetknięto w katolickie ramy, jest religią zmienioną. Niekatolicką.
Diagnozę artykułowała garstka katolickich duchownych ponad pięćdziesiąt lat temu.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.