Propter metum Judaeórum

Ileż złego działo się w historii propter metum Judaeorum. Złe działania z lęku przed Żydami.
Ileż dobrego się nie zadziało w historii propter metum Judeorum. Zaniedbanie – z lęku przed Żydami – dobra, które należało uczynić.
Propter metum Judaeorum znaczy: z obawy przed Żydami. Czytamy: propter metum judeorum.
Obawę rozprasza Jezus Chrystus. Uczniowie w Jego obecności odżywają, paraliżujący lęk ustaje, rodzi się radość. Tak relacjonuje Św. Jan Apostoł:

Cum ergo sero esset díe illo, una sabbatórum, et fores éssent cláusæ, ubi érant discípuli congregáti propter metum Judaeórum: venit Jesus, et stetit in médio, et dixit éis: Pax vobis. Et cum hoc dixísset, osténdit éis manus et latus. Gavísi sunt ergo discípuli, viso Dómino.

Gdy więc był wieczór owego dnia, pierwszego w tygodniu, a drzwi były zamknięte, gdzie uczniowie byli zgromadzeni z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, i stanął pośrodku, i rzekł im: «Pokój wam». A to rzekłszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się tedy uczniowie, ujrzawszy Pana” (J 20, 19-20).

Im więcej wiary w Jezusa Chrystusa, tym mniej obawy przed Żydami.
Im więcej miłości do Jezusa Chrystusa, tym mniej obawy przed Żydami.
„Miłość doskonała wyrzuca precz bojaźń” (1 J 4, 18).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.