Salus animarum suprema lex

Odwieczna zasada Kościoła Katolickiego głosi: Sálus animárum supréma lex – „Zbawienie dusz najwyższym prawem”. Oto rudiménta – podstawy – katolickiego prawa kościelnego. Oto cel prawowitych, katolickich regulacji kanonicznych, prawnych. W obszarze tego wzniosłego zobowiązania obraca się całe życie Kościoła Katolickiego, katolickiego prawa kanonicznego i każdego katolickiego biskupa i kapłana. Sálus animárum supréma lex. Zbawienie dusz najwyższym prawem.
Nie jest zadaniem katolickiego kapłana wypędzać Chrystusowe, bezbronne owce na tereny łowieckie wilka!
Jest zadaniem – świętym obowiązkiem! – kapłana katolickiego przygarniać Chrystusowe owce do Chrystusowej, bezpiecznej zagrody. Tą zagrodą jest Kościół Katolicki – jeden, święty, katolicki, apostolski Kościół. Jedyny prawdziwy Kościół. Jedyny Kościół założony przez Pana naszego Jezusa Chrystusa (zob. Mt 16, 18). Jedyny Kościół do zbawienia prowadzący.
Sálus animárum supréma lex.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.