Najlepsze wykorzystanie czasu na świecie

Jeśli obowiązki stanu i okoliczności mi pozwalają, przybiegam na Mszę Świętą w rycie rzymskim codziennie.
Branie udziału we Mszy Świętej jest to najlepsze wykorzystanie czasu na świecie. Dusza katolicka tak myśli i tak czyni!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.