Motywacja teocentryczna

Jakkolwiek ważny w przypadku sakramentów świętych byłby pożytek ludzi, nie powinien być on motywacją priorytetową. Pierwszy i fundamentalny jest aspekt teologiczny: najdoskonalsze i najgodniejsze uczczenie Pana Boga i spełnienie odwiecznych kryteriów katolickości: powszechności, starożytności, jednomyślności.
Msza Święta w rycie rzymskim jest obiektywnie najdoskonalszym i najgodniejszym uczczeniem Pana Boga i spełnia odwieczne kryteria katolickości: powszechność, starożytność, jednomyślność.
Katolik ma obowiązek związania się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z kultem katolickim.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.