To jest OBOWIĄZEK!

Msza Święta w rycie rzymskim jest kultem katolickim.
Związanie się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z kultem katolickim jest OBOWIĄZKIEM katolika – duchownego i świeckiego.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.