Obowiązek kapłana katolickiego

Msza Święta jest kultem katolickim.
Msza posoborowa jest kultem reformowanym.
Obowiązkiem duchownego katolickiego jest sprawować kult katolicki.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.