Msza Święta codziennie!

Msza Święta w rycie rzymskim jest kultem katolickim.
Msza posoborowa jest kultem reformowanym, jest kultem niekatolickim, ponieważ nie spełnia kryteriów katolickości, wyszczególnionych w dziele Św. Wincentego z Lerynu Commonitorium: powszechności, starożytności i jednomyślności.
Jeśli komuś okoliczności pozwalają, niech gorliwie przybiega na Mszę Świętą codziennie!
Udział we Mszy Świętej jest najlepszym spożytkowaniem czasu na świecie.
Msza Święta jest najdoskonalszym uwielbieniem Boga.
Msza Święta jest niewyczerpanym źródłem łask.
Obowiązkiem duszy katolickiej jest brać udział we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane.
Dusza bardziej gorliwa oprócz tego weźmie udział we Mszy Świętej przynajmniej raz w tygodniu – w dzień powszedni.
Bądźmy wielkoduszni i gotowi, aby bez obawy znacząco przeorganizować swoje życie rodzinne i swój rozkład tygodnia, i rozkład dnia!
Kiedy Msza Święta od kilkudziesięciu lat jest prześladowana, zakazywana i bezczelnie wyrzucana, muszą znaleźć się dusze wyróżniające się niepospolitą miłością do Mszy Świętej, co znajdzie wyraz przede wszystkim w częstszej na niej obecności.
Jeśli komuś okoliczności pozwalają, niech gorliwie przybiega na Mszę Świętą codziennie!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.