Codzienny pokarm prawdy dla dobra dusz

Są miejsca, gdzie kapłan katolicki codziennie sprawuje kult katolicki – Mszę Świętą w rycie rzymskim – i gdzie codziennie kieruje do wiernych katolickie kapłańskie słowo.
Dusza czysta i poważnie pracująca nad swoim uświęceniem chętnie słucha katolickiego kapłańskiego słowa. Ucho natęża ciekawie.
Budujący przykład zostawiła nam św. Teresa z Avili: „Nigdy w życiu nie przykrzyło mi się słuchać rozmowy o Bogu”.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.