Zbawienna przestroga

Św. Teresa z Avili pisała w dziele Droga doskonałości: „Przeklęta taka wierność, która posuwa się aż do sprzeniewierzenia się prawu Bożemu! Jest to przewrotny obyczaj świata”.
W aktualnych czasach wzmagającego się zamętu powszechnego bardzo musimy czuwać, aby pod pretekstem wierności i posłuszeństwa nie zdradzić katolickiego depozytu wiary, który Kościół Katolicki krzewił przez wieki.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.