Powstrzymanie rewolucji

Każda dusza jest cenna w oczach Bożych i Pan Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni.
Pierwsza odpowiedzialność jest za stan własnej duszy.
Wielką władzę daje Pan Bóg duszy: może postawić tamę złu.
Są zapędy globalistów, wrogów wiary katolickiej – planowane i realizowane. Rewolucyjne plany globalistów nie muszą się spełnić. Nad światem nie ciąży żadne fatum. Błądzi dusza katolicka, jeśli ulega pokusie – poczuciu nieuchronności realizacji zapędów globalistów.
Każda dusza, która stawia opór rewolucji, wyhamowuje pęd rewolucyjny.
Wielką władzę daje Pan Bóg duszy: może zahamować nurt bezbożności, globalizmu, rewolucji.
Jeśli dochowamy wierności odwiecznej wierze katolickiej – w zakresie kultu, doktryny i moralności – rewolucja rozbije się na nas.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.