Wielkie dary Boże – czy je cenimy? (2/3)

Wielkim darem Bożym jest katolicka ortodoksyjna doktryna. Zdrowy pokarm dla duszy.
Czy wystarczająco ją cenię?
Jak często jej słucham?
Z jaką uwagą jej słucham?
Są miejsca, gdzie kapłan katolicki głosi katolicką ortodoksyjną doktrynę codziennie.


„Nigdy w życiu nie przykrzyło mi się słuchać rozmowy o Bogu”
(Św. Teresa z Avili).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.