Skarbiec katolickich śpiewników

Sięgajmy do tradycyjnych katolickich śpiewników i modlitewników! Znajdziemy tam teksty katolickich pieśni, związanych z okresami roku kościelnego, świętami, tajemnicami wiary i kultem Świętych.
Teksty te zawierają katolickie ortodoksyjne treści.
Teksty te są uwielbieniem Boga i Świętych.
Teksty te wyrażają duchowe usposobienia duszy wobec opiewanych tajemnic wiary, są więc doskonałą szkołą kształtowania duchowości katolickiej.
Teksty te mobilizują do prowadzenia życia bogobojnego.
Sięgajmy do tradycyjnych katolickich pieśni!
Możemy je śpiewać – także w domu.
Możemy je odczytywać – głośno lub w ciszy – jako naszą modlitwę.
W październiku – miesiącu różańcowym – odkrywajmy szczególnie skarbiec pieśni ku czci Matki Bożej.
Niech w kościołach, kaplicach i naszych domach rozbrzmiewa tradycyjna pieśń katolicka!


Qui bene cantat, bis orat.
Kto dobrze śpiewa, dwa razy się modli.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.