Ta tematyka nie może być zakazana

Jeżeli kiedy, to właśnie zwłaszcza w czasach zamętu powszechnego byłoby nierozumne dyspensować się od analizowania tematyki autorytetu w Kościele. Wchodzą tu w grę między innymi kwestie takie, jak: hierarchia, prawowitość, jurysdykcja, ortodoksja, herezja, utracalność urzędu.
Poważna analiza zakłada sięganie do materiałów źródłowych, do autorytatywnych wypowiedzi papieskich i soborowych oraz do poważnych opinii uznanych katolickich teologów. Obiegowe opinie, aprioryczne slogany i dezawuujące epitety nie wystawiają dobrego świadectwa rzetelności metodologicznej.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.