Priorytety katolickiej duszy wierzącej i rozumnej

Katolicka dusza rozumna – oświecona wiarą – widzi jasno, co jest w życiu ważne, co ważniejsze i co najważniejsze.
Jak jest z moją duszą?


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.