Konsekwencja

Diabeł siedzi na Watykanie.
Nie wolno tym ludziom ufać!
A co należy czynić?
Po pierwsze: Modlić się o wytrwanie w wierze katolickiej. Za przykładem Apostołów módlmy się po wielekroć: „Panie, przymnóż nam wiary” (Łk 17, 5).
Po drugie: Lex orandi. Związać się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z kultem katolickim – Mszą Świętą w rycie rzymskim. Kult katolicki – Msza Święta w rycie rzymskim – jest czystym, nieskazitelnym źródłem wiary katolickiej. Katolik nie tylko może, ale ma święty obowiązek związania się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z kultem katolickim. Nie opcja, nie pozwolenie, lecz obowiązek! Kultem katolickim jest Msza Święta w rycie rzymskim.
Po trzecie: Lex credendi. Poznawać wiarę katolicką, czytając codziennie tradycyjne katolickie katechizmy. Przynajmniej jedną stronę dziennie. Codziennie.
Arcybiskup Józef Bilczewski pisał o katechizmie katolickim: „Katechizm jest co do objętości książeczką małą, ale co do bogactwa treści nie może z nim się równać żadna inna książka, a nawet wszystkie na świecie. Zawiera on streszczenie i sumę tego wszystkiego, co Pan Bóg objawił, sobory uchwaliły, papieże ogłosili, Ojcowie Kościoła i Święci nauczali. Daje on krótko i jasno odpowiedź na wszystkie pytania, poruszające umysł i serce człowieka”.
Dlatego czytam codziennie tradycyjne katolickie katechizmy. Przynajmniej jedną stronę dziennie. Codziennie.
Pomocne i umacniające nas w wierności wierze katolickiej będzie także dokładne poznawanie historii Kościoła Katolickiego z czasów, kiedy nurty heretyckie zdominowały struktury kościelne. Chodzi przede wszystkim o wiek IV (arianizm) oraz o wiek XVI (anglikanizm). Czytajmy wiele o Świętych z tamtych czasów. Zacznijmy od żywotu Św. Atanazego, biskupa, i Św. Jana Fishera, biskupa, kardynała, męczennika.
Katolik czyta. Katolik kształci się chętnie.
Tylko wiara katolicka jest prawdziwa.
Tylko wiara katolicka do zbawienia prowadzi.
Już jest czas świadectwa.
Czas próby na miarę historyczną.
Dochowajmy wierności wierze katolickiej!
Mówi Pan nasz Jezus Chrystus: „I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. A iż się rozmnoży nieprawość, oziębnie miłość wielu. Kto zaś wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony” (Mt 24, 11-13).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.