Ksiądz po kolędzie

Giotto, Pokłon trzech króli

Trwa czas radości Bożonarodzeniowej. Jest szlachetnym zwyczajem, że w tym czasie katoliccy kapłani odwiedzają katolickie rodziny. Ksiądz po kolędzie! To ważne wydarzenie w życiu katolickiej rodziny.
Kapłan, przychodząc do wiernych, wypełnia polecenie Pana naszego Jezusa Chrystusa: „Idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nauczając je zachowywać wszystko, cokolwiek wam przykazałem” (Mt 28,19-20).
Kolęda daje okazję, aby usłyszeć w naszych progach katolickie pouczenie katolickiego kapłana.
Kapłan, przychodząc do wiernych, wypełnia polecenie Pana naszego Jezusa Chrystusa: „Do któregokolwiek domu wejdziecie, naprzód mówcie: Pokój temu domowi! A jeśli by tam był syn pokoju, spocznie na nim pokój wasz; a jeśli nie, wróci się do was” (Łk 10, 5-6).
Kolęda daje okazję, aby usłyszeć w naszych progach katolickie pozdrowienie katolickiego kapłana, przynoszące Chrystusowy pokój.
Kapłan podaje do ucałowania Krzyż, błogosławi domowników i nasze domostwo, kropiąc zgromadzonych i nasze mieszkanie wodą święconą.
I modli się kapłan w naszym domu. Sama treść modlitw wskazuje na zbawienne ich skutki. A kapłan prosi Pana Boga między innymi o: obecność Aniołów, o opiekę, wsparcie, ochronę, obronę mieszkańców i domostwa. Prosi Pana Boga o to, by w tym domu panowały: zdrowie, czystość, moc, pokora, dobroć i łagodność, wierne wypełnianie Bożego prawa, dziękczynienie Panu Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. Modli się kapłan za domowników i całe domostwo – o błogosławieństwo Boże i o uświęcenie, o obfitość łaski z nieba, o obfitość darów ziemi i o wypełnienie wszystkich dobrych pragnień.
Do kolędy przygotujmy się. Miejmy w domu kropidło.
Pokój, w którym przyjmujemy kapłana, niech będzie pięknie wysprzątany.
Mężczyźni ubrani odświętnie, tak jak do kościoła na Mszę Świętą w rycie rzymskim: garnitur, krawat. Jeśli nie brodacz, starannie ogolony.
Wyjąwszy dzieci zupełnie najmniejsze, utrwali się pięknie w pamięci dziecka, jeśli chodzi spać wcześnie, a z racji kolędy pójdzie spać później, bo mamy bardzo ważne wydarzenie w domu: kolęda. Reorganizacja programu dnia w tej ważnej okoliczności dla duszy katolickiej powinna być oczywistością. Dla dzieci jest wychowawcza.
Stół (nie ława) nakryty białym czystym obrusem, na wzór ołtarza, a więc krzyż i zapalone świece postawione nas środku (nie ukosem), aby kapłan mógł też przy modlitwie zająć centralne miejsce przed Krzyżem.
Na modlitwę i błogosławieństwo kapłana gromadzą się wszyscy domownicy. Najważniejsza jest modlitwa kapłana oraz błogosławieństwo.
Przy rozmowie przygotowujemy stosowne miejsce dla kapłana.
Jeśli zapraszamy kapłana na chwilę rozmowy, wypada zachować równowagę proporcji. Byłoby na przykład niestosowne prowadzić monolog, niemalże nie dopuszczając kapłana do głosu. Dusza katolicka z zasady powinna być chętna do usłyszenia słowa katolickiego kapłana.
Kapłan w tym roku jest zainteresowany między innymi, czy gromadzimy katolicki tradycyjny księgozbiór, domową bibliotekę, oraz czy prowadzimy kronikę przywracania tradycyjnego katolickiego kultu – Mszy Świętej w rycie rzymskim – i katolickiej wiary.
Jeżeli kolędę przeżywamy w duchu katolickiej wiary, zachowując otwartość na działanie łaski Bożej, może ona być dla naszej duszy jednym z ważniejszych momentów całego roku kościelnego.
Katolicki kapłan z modlitwą i błogosławieństwem przychodzi – Chrystus przychodzi.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.