Wyłączenie sumienia

Jakże można przyjmować preparaty, o których wiadomo, że są powiązane z procederem aborcji – zabójstwem najmniejszych i bezbronnych dzieci?

„Im większych ofiar i ograniczeń materialnych domaga się rząd od pojedynczego człowieka i rodzin, tym święciej musi uszanować i pozostawić nietkniętymi uprawnienia sumień” (Pius XII, encyklika Summi pontificátus).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.