Przeciw fałszywemu ekumenizmowi

Leon XIII, encyklika Sátis cógnitum
Pius XI, encyklika Mortálium ánimos

W świetle nauki prawowitych katolickich papieży, prawy rozum zdiagnozuje krzyczące błędy tak zwanego ekumenizmu, narzucanego katolikom powszechnie od kilkudziesięciu lat.

Katolik czyta.
Katolik kształci się chętnie.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.