Nie wracaj do grzechu. Czuwaj pilnie!

„Kto więc mniema, że stoi, niech patrzy, żeby nie upadł” (1 Kor 10, 12).

Słowo do wiernych, którzy mają za sobą ciemną historię grzechu.
Jeśli popełnialiśmy wielokrotnie grzechy ciężkie, a dzięki łasce Bożej i mocnemu postanowieniu poprawy żyjemy stabilnie w łasce uświęcającej, pilnie dokładajmy starań, aby nie wracać do grzechu.
Diabeł może nas sprytnie podejść, także „niewinnymi” sposobami, by z powrotem sprowadzić nas na drogę grzechu. Nigdy nie medytuj, jak to ci dobrze było na drodze grzechu. Absurd i zwodzenie!
Pierwszy prawowity papież przestrzega i wzywa: „Trzeźwi bądźcie i czuwajcie, bo przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając, kogo by pożarł. Sprzeciwiajcie mu się mocni w wierze” (1 P 5, 8-9).
Nie narażaj się na te same grzechy, które porzuciłeś. Nie wałęsaj się w okolice tych grzechów! Nie narażaj się dobrowolnie na te grzechy. Bądź człowiekiem bardzo wysokich wymagań. Wymagaj od siebie bardzo wiele, zwłaszcza w tych dziedzinach, w których upadałeś. Może w tej sferze będzie potrzebny bardzo wielki trud wyrzeczeń aż do śmierci. Nie bój się bardzo wysokich wymagań. I wytrwaj! Pan Bóg da łaskę wystarczającą!
Pan nasz Jezus Chrystus przestrzega: „Gdy zaś nieczysty duch wyjdzie z człowieka, chodzi po miejscach suchych, szukając odpocznienia, a nie znajduje. Wtedy mówi: «Wrócę się do domu mego, skąd wyszedłem». I przyszedłszy, znajduje go pustym, umiecionym i ozdobionym. Wtedy idzie i bierze ze sobą siedmiu innych duchów gorszych niż on sam, i wszedłszy, mieszkają tam. I stają się ostateczne rzeczy człowieka owego gorsze niźli pierwsze” (Mt 12, 43-45).
Pierwszy prawowity papież przestrzega z troską i sarkazmem przed powtórnym upadkiem! – „Spełniło się bowiem na nich, co mówi prawdziwe przysłowie: Wrócił się pies do wymiocin swoich, i świnia umyta do kałuży błota” (2 P 2, 22). Oby się na nas to nie spełniło!
Czuwaj!
I grzech trzymaj daleko od siebie!
I okazje do grzechu trzymaj daleko od siebie!
Wytrwaj na drodze łaski i dobra. Do końca!


„Lecz kto wytrwa do końca, ten zbawiony będzie” (Mk 13, 13).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.