By zachować nieskazitelny dar wiary katolickiej

Trzymajmy się z dala od produkcji prywatnoobjawieniowej. Czytajmy pilnie tradycyjne katolickie katechizmy. Przynajmniej jedną stronę dziennie. Codziennie!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.