Gromnica w domu katolickim

Poświęconą świecę – gromnicę – podaje się przed śmiercią konającemu do ręki, jakby na przypomnienie starca Symeona, który biorąc Dziecię Jezus w objęcia, z ufnością w Jego łaski odchodził z tego świata. Zachowujmy w naszych rodzinach ten piękny i ważny katolicki zwyczaj: konającym, umierającym, dajmy do ręki zapaloną świecę – gromnicę – i otoczmy ich modlitwą.
Jest także dawnym zwyczajem, że pobożni katolicy zapalają poświęconą 2 lutego świecę w czasie burzy, gromu, dlatego świecę nazywa się gromnicą, a samo dzisiejsze święto świętem Matki Boskiej Gromnicznej. I my w grożących nam niebezpieczeństwach duszy i ciała zapalajmy poświęconą świecę – gromnicę – zginajmy nasze kolana i módlmy się ufnie do Pana Boga i do Matki Bożej, prosząc o obronę, o ochronę, o uwolnienie od zła, o opiekę i potrzebne łaski.
Miejmy w domu poświęconą świecę – gromnicę – i zapalajmy ją w czasie stosownym.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.