To jest obowiązek!

Msza Święta w rycie rzymskim jest kultem katolickim. Msza posoborowa jest kultem reformowanym.
Czterdzieści lat temu byliśmy w stanie ignorancji niezawinionej. W języku polskim nie były dostępne poważne wypowiedzi, książki i artykuły, które przestrzegłyby nas zbawiennie przed zmianą kultu.
Dzisiaj sytuacja jest inna. I jeśli ktoś zamyka się na tę trudną prawdę, pozostaje w stanie ignorancji zawinionej – okoliczność obciążająca przed Panem Bogiem. Są dostępne w języku polskim poważne wypowiedzi, książki i artykuły, które przestrzegają nas zbawiennie przed zmianą kultu, dokonaną kilkadziesiąt lat temu.

Msza Święta w rycie rzymskim jest kultem katolickim. Msza posoborowa jest kultem reformowanym. Katolik ma obowiązek związania się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z kultem katolickim.
Kto czyta, niech rozumie. I decyzje stosowne niech podejmie quam primum. Katolicki obowiązek!


Lektura podstawowa – więcej
Lektura analityczna – więcej


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.