Zbawienne przymuszanie się

„Mówił zaś do wszystkich: Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, a weźmie krzyż swój na każdy dzień, i niech idzie za Mną” (Łk 9, 23).

Ergo: Kto się do modlitwy przymusza, dobrze czyni.
Kto się do natychmiastowego oddalania pokus przymusza, dobrze czyni.
Kto się do wypełniania obowiązków stanu przymusza, dobrze czyni.

Codzienne wzięcie krzyża nie jest komfortem. Jest trudem wierności.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.