Stan wyższej konieczności

Kilkadziesiąt lat temu byli duchowni, którzy nie poddając się dyrektywom narzucanej powszechnie nowej religii, uzasadniali swoją wierność i kontynuowanie tego, co czynił Kościół Katolicki przez wieki – w zakresie kultu i doktryny – odwołując się do stanu wyższej konieczności.
Stan wyższej konieczności nie jest przeszłością, która minęła. Jeszcze bardziej się zaostrzył.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.