Powściągliwość kapłańska

Kwestia pokrewna tajemnicy spowiedzi. Kapłan, który spowiada te czy inne osoby, powinien zachowywać daleko idącą powściągliwość, jeśli chodzi o wypowiadanie się o tychże osobach – zarówno prywatnie, jak publicznie. Nie powinien tych osób chwalić, ani krytykować. Powściągliwość w mowie w tym zakresie jest wymogiem cnoty roztropności i przejawem odpowiedzialności kapłańskiej.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.