Kwestia wiary skutkuje na wieczność!

Quicúmque vult salvus esse, ante omnia opus est ut téneat cathólicam fidem.
Quam nisi quisque íntegram inviolatámque serváverit, absque dubio in aetérnum períbit.
„Ktokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary.
Której jeśliby kto nie zachował całej i nienaruszonej, ten niewątpliwie zginie na wieki” (Wyznanie wiary Św. Atanazego).

Struktury kościelne od ponad pięćdziesięciu lat są miejscem krzewienia nowej religii, obiektywnie różniącej się od wiary katolickiej, jedynej prawdziwej wiary, jedynej wiary dającej zbawienie, którą Kościół Katolicki, jedyny prawdziwy Kościół, jedyny Kościół założony przez Jezusa Chrystusa, krzewił przez wieki.
Sprawa wiary jest najwyższej wagi i powagi, bowiem od wyznawania katolickiej wiary zależy nasze zbawienie.
Wyznawanie nowej religii prowadzi do potępienia wiecznego.
Wyznawanie wiary katolickiej prowadzi do zbawienia.


Wskutek jakiego grzechu traci się wiarę?
Wiarę traci się przez zaprzeczanie lub dobrowolne poddawanie w wątpliwość choćby jednego z artykułów wiary, które są podane do wierzenia.
Jak odzyskać utraconą wiarę?
Utraconą wiarę można odzyskać przez żal za grzech popełniony przeciwko wierze i przez ponowne przyjęcie całego depozytu wiary podawanego przez Kościół (Katechizm Katolicki Św. Piusa X).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.