Głowa kierowana przez diabła

„Kto was słucha, Mnie słucha; a kto wami gardzi, Mną gardzi; a kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał” (Łk 10, 16).

Trzeba mieć poważne problemy z wiarą i duszę przeżartą grzechem pychy, żeby w aktualnych czasach dominacji nowej religii wychodzić z (zaprawioną kłamstwem i innymi urojeniami) krytyką garstki duchownych, którzy katolicki depozyt wiary – w kulcie i doktrynie – starają się przekazywać wiernie. Kto atakuje katolickich duchownych, ten podnosi rękę na Boga i na katolicki depozyt wiary.
Kara Boża spadnie za ten proceder bezczelny.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.